مطالب

  • مطالب
  • خانواده جک های مصرفی در دستگاه تیرچه شرکت تراس
  • ثمین الومینیوم صنعت
  • 1401/02/02

خانواده جک های مصرفی در دستگاه تیرچه شرکت تراس

باد سامان

هنر صنعت 

در تولید و بومی سازی دستگاه های روز دنیا 

ما اماده همکاری با کارخانجات شرکت های دانش بنیان هستیم.

 ثمین الومینیوم صنعت