مطالب

  • ثمین الومینیوم صنعت
  • 1400/12/27

پیستون های فولادی

فولادی

ثمین الومینیوم صنعت 

جهت افزایش قدرت پیستون های خود و مقاومت انها در برابر فشار های بالا در تمامی سایز های خود 

امکان استفاده از پیستون های را طبق سفارشات دارد.