مطالب

  • ثمین الومینیوم صنعت
  • 1400/12/27

پیستون های الومینیوم

الومینیوم

ثمین الومینیوم صنعت 

در جک های مدل باد سامان امکان استفاده از پیستون های الومینیومی را در سایز های ذیل دارد.

 

63-80-100-125-160-200