مطالب

پکینگ پیستون لاستیک ترمز کاسه نمد ( گلویی) اورینگ پیستون و .....

  • 22/08/2020

توضیحی در مورد پکینگ پیستون لاستیک ترمز کاسه نمد( گلویی) اورینگ پیستون و.....

مطالعه بیشتر

جک های تولیدی سایز 100*63 قطر شفت 20 63×200 قطر شفت 20 80×80 قطر شفت 25

  • 23/08/2020

توضیحی درمورد جک های تولیدی سایز 63×100 قطر شفت 20 63×200 قطر شفت 20 80×80 قطر شفت 25

مطالعه بیشتر

دستگاه روتاری تزریق زیره کفشجک سایز :150×100شفت 32 دنده 20

  • 21/08/2020

توضیحی درمورد دستگاه روتاری تزریق زیره کفش جک سایز : 100×150 شفت 32 دنده 20

مطالعه بیشتر

جک های کفشی

  • 1400/12/27

جهت استفاده دستگاه روتاری زیره کفش

مطالعه بیشتر

جک های کفشی

  • 1400/12/27

جهت استفاده دستگاه روتاری زیره کفش

مطالعه بیشتر