مطالب

  • ثمین الومینیوم صنعت
  • 1400/12/27

جک های کفشی

جهت استفاده دستگاه روتاری زیره کفش

دستگاه سازان محترم 

.طبق سفارشات جک های کفشی را در سایز های ذیل بکار میبرند.

100-32-140

100-32-150

125-32-400

125-32-420

125-32-445