سر و ته جک های بزرگ

سر و ته جک های بزرگ

ثمین الومینیوم صنعت

جک های سایز 160 و 200 خود را بصورت 4 میل تولید میکند.

09371400743