دستگاه تیرچه

دستگاه تیرچه

۱۰۰×۳۲۰×۵۰ و ۸۰×۲۵×۵۰

09371400743