جک پنوماتیک دستگاه تیرچه

جک پنوماتیک دستگاه تیرچه

 

جک پنوماتیک سایز ۶۳ با پیشتون فولادی و ترمز های استیل نگیر 

سفارش جدید شرکت تراس جهت دستگاه تولید میلگرد بستر 

09371400743