جک های قدرتی

جک های قدرتی

ثمین الومینیوم صنعت 

بمنظور افزایش رضایتمندی و افزایش سطح کیفیت جک ها

جک های سایز 125 هم قابلیت نصب پیستون فولادی را دارند.

 

09371400743