جک های چهار میل

جک های چهار میل

جک های ساخته شده در مجموعه ثمین الومینیوم صنعت  در سایز های 160 و 200 فقط بصورت چهار میل تولید خواهند شد.

کورس جک ها متناسب با نیاز کارفرما میباشد.

سیلندر جک ها میتوانند فولادی و یا الومینیوم باشند.

09371400743